Κοινωνικά Εμπλουτισμένος Τουριστικός Οδηγός Κινητού για Ανεκμετάλλευτα Πολιτιστικά και Φυσικά Μνημεία

Το έργο iGuide, στο οποίο συμμετέχει και η Mobics, θα παρουσιαστεί στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (SETN'14) που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 15-17 Μαϊου.

Why your play zodiac